Προσωπικά δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JS MEDICAL Greece

 

1. Γιατί πρέπει να εξοικειωθείτε με την τρέχουσα πολιτική για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η «JES MEDICAL Group»;

 

Ο Όμιλος JS MEDICAL επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με την ιδιότητα του διαχειριστή προσωπικών δεδομένων των συνεργατών, των εργαζομένων και των πελατών μας, καθώς και ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με σκοπό την προσφορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα - για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail επικοινωνίας, θέση, δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του "JS MEDICAL Group" κ.λπ. μπορεί να αποθηκευτεί σε εμάς επειδή είστε πελάτης μας.

Ως έκφραση της δέσμευσής μας να εγγυηθούμε τον υψηλότερο βαθμό προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε καταρτίσει εσωτερικούς κανόνες και ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες για τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. GDPR) και τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτή η πολιτική στοχεύει να διευκρινίσει όλα τα βασικά ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από μέρους μας - για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε, σε ποια βάση και για ποια περίοδο. Εδώ μπορείτε να ελέγξετε ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας για να τα ασκήσουμε.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω.

 

Όμιλος JS MEDICAL

Σοφία, π.κ. 1404

103 Gotse Delchev Blvd., γραφείο 1

τηλέφωνο: +359 8 93 71 18 21

e-mail: office@jsmedical.bg

 

2. Ποιες πληροφορίες συνιστούν "προσωπικά δεδομένα" και γιατί και πώς τις επεξεργάζεται ο Όμιλος JS MEDICAL

Ο Όμιλος JS MEDICAL εφαρμόζει τα πρότυπα εμπιστευτικότητας σε κάθε πληροφορία που έρχεται σε γνώση μας κατά την πορεία της επιχείρησής μας. Οι πληροφορίες και τα σχόλια που λαμβάνουμε από εσάς μας βοηθούν επίσης να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ατομικές σας ανάγκες, γι' αυτό και προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τόσο τις υπηρεσίες που προσφέρουμε όσο και τις δυνατότητες του ιστότοπου.

Αυτή η πολιτική ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε – τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται ή μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο και μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλο εργασίας και στοιχεία εργοδότη. Τα δεδομένα που δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των ανώνυμων δεδομένων, δεν είναι προσωπικά δεδομένα και αυτή η πολιτική δεν ισχύει για αυτά.

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν κάνετε μια ερώτηση ή κάνετε ένα αίτημα συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας - https://jsmedical.gr. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου. Εάν η έρευνα ή το αίτημα υποβληθεί για λογαριασμό νομικής οντότητας, θα καταγράψουμε τα δεδομένα σας ως εκπρόσωπος ή ως υπεύθυνος επικοινωνίας της σχετικής νομικής οντότητας και θα επεξεργαστούμε επίσης δεδομένα σχετικά με εσάς υπό αυτήν την ιδιότητα.

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής για αίτημα που υποβάλλεται μέσω του ιστότοπού μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Όμιλος JS MEDICAL χρησιμοποιεί εξωτερική πλατφόρμα επεξεργασίας πιστωτικών καρτών για τις ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιείτε κατά την αγορά αγαθών. Αυτές οι εταιρείες δεν διατηρούν, μοιράζονται, αποθηκεύουν ή χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες για άλλους σκοπούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να μην επαρκούν για να προσδιορίσουμε ποιο άτομο σχετίζονται - για παράδειγμα, δεδομένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα σχετικά με επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα προστασίας σε αυτά τα δεδομένα όπως και σε όλα τα άλλα, αλλά για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παρακάτω σε σχέση με αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας για να μπορέσουμε να σας αναγνωρίσουμε.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας στην Πολιτική μας για τα cookies.

Οι πληροφορίες για επαφές με νομικά πρόσωπα – εμπορική εταιρεία, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα γραφείου και διευθύνσεις e-mail κ.λπ. δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. - καθώς οι κανόνες του σημείου 4 αυτής της πολιτικής δεν ισχύουν για αυτά τα δεδομένα.

 

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα

- Σε σχέση με την κύρια εμπορική μας δραστηριότητα πώλησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων - ο Όμιλος JS MEDICAL παρέχει τις υπηρεσίες του σε συμβατική βάση στους πελάτες του. Για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η «JS MEDICAL Group» για την πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας ή των προσώπων που τους εκπροσωπούν ή των προσώπων επικοινωνίας που υποδεικνύονται από αυτούς.

Σε αυτή την περίπτωση, η βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ακριβώς η εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης και σε αυτά τα πλαίσια περιλαμβάνεται και η επεξεργασία σε σχέση με την παροχή ορισμένων πληροφοριών ή/και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στο τον ιστότοπό μας) πριν από τη συναίνεση για την παροχή μιας δεδομένης υπηρεσίας..

Για το σκοπό αυτό, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη μας μέχρι τη λήξη της σύμβασης, καθώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά από αυτό - εντός του οποίου ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα μέρη της σύμβασης (καθώς η σύμβαση δεν είναι μόνο ένα υπογεγραμμένο γραπτό έγγραφο, αλλά και η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των μερών σχετικά με την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας/ αγαθού). Αυτή η περίοδος είναι συνήθως 6 χρόνια μετά τη λήξη της χρήσης των υπηρεσιών μας, αλλά σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερη λόγω των ακόλουθων περιστάσεων:

- Όροι εγγύησης, όροι συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτή την περίπτωση είναι η συναφθείσα σύμβαση για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας/ αγαθού.

- Για σκοπούς εκπλήρωσης συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ή αστικών συμβάσεων

- Για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - Ο Όμιλος JS MEDICAL, υπό την ιδιότητά του ως εμπορικής εταιρείας, υποχρεούται από το νόμο να τηρεί λογαριασμούς και να διατηρεί αρχείο τεκμηρίωσης (π.χ. αρχεία απασχόλησης κ.λπ.). Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει του Λογιστικού Νόμου, καθώς και σύμφωνα με όλες τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας τη στιγμή που πραγματοποιείται η επεξεργασία.

 

- Για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - Ο Όμιλος JS MEDICAL, υπό την ιδιότητά του ως εμπορικής εταιρείας, υποχρεούται από το νόμο να τηρεί λογαριασμούς και να διατηρεί αρχείο τεκμηρίωσης (π.χ. αρχεία απασχόλησης κ.λπ.). Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει του Λογιστικού Νόμου, καθώς και σύμφωνα με όλες τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας τη στιγμή που πραγματοποιείται η επεξεργασία.

- Για την προστασία των έννομων συμφερόντων του JS MEDICAL Group - Ενδέχεται να χρειαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αποδείξουμε στις αρμόδιες αρχές ελέγχου ή τρίτα μέρη ότι εκπληρώνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, καθώς και σε σχέση με διευκρινίσεις αξιώσεων από ή κατά της εταιρείας. Από αυτή την άποψη, επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα που παρέχονται από τα συστήματα ελέγχου πρόσβασής μας στα μέσα που μας παρέχονται, έλεγχο φυσικής πρόσβασης κ.λπ.

- Με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας - Στις σπάνιες περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σταματήσουμε αμέσως την επεξεργασία δεδομένων για τον σχετικό σκοπό, ο οποίος, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία σε άλλη βάση – για παράδειγμα, όταν έχουμε συμβατική ή νομική υποχρέωση να το πράξουμε.

Προκειμένου να συνεχίσουμε τη σχέση συνεργασίας μας στο μέλλον, ενδέχεται να στείλουμε εμπορικά μηνύματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίσατε. Ο καταγεγραμμένος αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση e-mail μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με την κύρια επιχείρησή μας. Μπορείτε πάντα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς παροχής πληροφοριών από εμάς με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, οπότε θα σταματήσουμε αμέσως να παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες.

 

 

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Στις περισσότερες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες μας. Ο μεγαλύτερος όγκος προσωπικών δεδομένων υποβάλλεται σε επεξεργασία για λογαριασμό αυτών των πελατών - καθώς είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τα δικαιώματά σας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR και του GDPR για την εγγύηση αυτών των δικαιωμάτων. Ανεξάρτητα, εάν υποβληθεί αίτημα, θα σας βοηθήσουμε κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, προωθώντας το αίτημά σας στον διαχειριστή των προσωπικών σας δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα στα ακόλουθα:

 

- Να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς

Κατά κανόνα, αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται κατά την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών μας - π.χ. τη σύναψη σύμβασης με τους χρήστες ή με τους εργολάβους και τους υπαλλήλους μας, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό.

 

- Ζητήστε μας να διορθώσουμε λανθασμένα ή ανακριβή προσωπικά δεδομένα σας

 

- Να θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όταν δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς. Εάν έχουμε τερματίσει τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και δεν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες, θα διαγραφούν.

 

- Να θέλετε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς να τα επεξεργαστούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

Εάν δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν - για παράδειγμα, με σκοπό τη μελλοντική χρήση των υπηρεσιών μας - μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασία και αποθήκευση μόνο των δεδομένων σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή δυνάμει του νόμου.

 

- Να θέλετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο οποιωνδήποτε δεδομένων που επεξεργαζόμαστε για εσάς, μπορείτε πάντα να το ζητήσετε. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υποδείξετε εάν μπορούμε να σας παρέχουμε τα δεδομένα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε τυπική μορφή αρχείου (.pdf, .doc).

 

- Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Εάν προστατεύουμε το έννομο συμφέρον μας με την επεξεργασία, θα προβούμε σε αξιολόγηση ως προς το εάν μπορούμε να σταματήσουμε την επεξεργασία ή όχι.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα καθορισμένα δικαιώματα, στείλτε μας ένα έντυπο ή αίτημα μέσω email για την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος σας.

Παρακαλούμε αναφέρετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας - e-mail ή/και αριθμό τηλεφώνου, εάν είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί κάτι κατόπιν αιτήματός σας.

Το αίτημά σας θα εξεταστεί εντός 1 μηνός. Εάν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην εκπλήρωση του αιτήματός σας, αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί έως και 2 μήνες και δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε για αυτήν την παράταση εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Το αίτημά σας μπορεί να απορριφθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε.

- Εάν έχετε λάβει μεγάλο αριθμό αιτημάτων για μια σύντομη σελίδα